Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

bản mã

bulong, oc vit, ocvitbulong, oc, vit, stud welding, studbolt, dinh han, gia cong, nha tien che, nha thep tien che, ket cau thep, bulongbu longbulong dac chung.
bulong cuong thinh (1)
bulong cuong thinh (6)bulong cuong thinh (7)bulong cuong thinh (8)
bulong cuong thinh (11)

bulong cường độ cao (8.8, 10.9, 12.9), bulong thường (4.6, 5.6, 6.6) http://cteg.vn/
Join Our Newsletter